INFORMACIÓ DE LA MINIGIRA DE “L’APAGADA” : MADRID-VALENCIA